Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_TK_01-22.7z
Odpowiedzi na pytania: odpowiedz_na_pytania_tk_wscp.docKonkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KO_4_dyzury_pielegniarskie.zip
Wyniki konkursu ofert: wyniki_4_21.pdfKonkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Wodzisław Śl. 12.11.2021 r.
Dyrekcja WSCP informuje, że przesunięciu ulega termin składania ofert w konkursie ofert. Nowy termin składania ofert: 29.11.2021 r. godzina 14:00, otwarcie ofert 29.11.2021 r. godzina 14:10

Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_3_21_dyzury_lekarskie.7z
Przesunięcie terminu składania ofert: KO_3_21.pdf
Wyniki konkursu ofert: wyniki_3_21.pdfKonkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Wodzisław Śl. 18.10.2021 r.
Dyrekcja WSCP informuje, że przesunięciu ulega termin składania ofert w konkursie ofert. Nowy termin składania ofert: 25.10.2021 r. godzina 14:00, otwarcie ofert 25.10.2021 r. godzina 14:10
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_dyzury_lekarskie_ko_2_21.7z
Wzór umowy przetwarzania danych: wzor_umowa_przetwarzania.docxKonkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_1_TK_2021_wscp.docKonkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: 08_20_dyzury_pielegniarskie.7zKonkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_7_TK_2020_wscp.zipKonkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_dyzury_sprawa_6_20.zip


Wodzisław Śl. 10.11.2020 r.
Dyrekcja WSCP informuje, że przesunięciu ulega termin składania ofert w konkursie ofert. Nowy termin składania ofert: 30.11.2020 r. godzina 14:00, otwarcie ofert 30.11.2020 r. godzina 14:10

Konkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs ofert dyżury lekarskie 5-20.zip

Wodzisław Śl. 16.10.2020 r.
Dyrekcja WSCP informuje, że przesunięciu ulega termin składania ofert w konkursie ofert. Nowy termin składania ofert: 23.10.2020 r. godzina 14:00, otwarcie ofert 23.10.2020 r. godzina 14:10

Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_4_2020.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_3_TK_2020_wscp.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_2_TK_2020_wscp.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_TK_2020_wscp.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzury_pielegniarskie_6_2019.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkursu_ofert_dyzury_pielegniarskie_6_19.pdf


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_5_2019_tk.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzur_lekarski_4_2019.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_lekarz_3_2019.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkurs_3_2019.pdf


Konkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzur_lekarz_2_2019.zip
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert: przesuniecie_terminu_konkurs_2.pdf


Konkurs

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzur_lekarz_1_2019.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu 4/2018: Konkurs_ofert_dyzury_pielegniarskie_4_18.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkurs_ofert_dyzury_pielegniarskie_4_2019.pdf


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Ogłoszenie konkursu.: doc20181102110646.pdf


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Ogłoszenie konkursu 3_2018.: ogloszenie_konkurs_3_2018.pdf
Szczegółowe warunki konkursu: Konkurs_ofert_dyzury_pielęgniarskie_3_18.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: Konkurs_technik_rtg_3_2018.zip


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:


Konkurs

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: Konkurs_ofert_dyzury_pielegniarskie_2_18.zip


Konkurs na dyżury lekarskie

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Załącznik do konkursu: konkurs_dyzur_lekarz_1_2018.zip


Ogłoszenie Konkursu - Unieważnienie konkursu

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Ogłoszenie konkursu: Ogłoszenie
Unieważnienie konkursu: Unieważnienie konkursu
Dotyczy rozstrzygnięcia konkursu na stanowiska: pielęgniarki oddziałowej Oddziału II Pulmonologicznego : Dotyczy rozstrzygnięcia konkursu
Ogłoszenie
Załączniki:
Unieważnienie konkursu: doc20180108123531.pdf


Ogłoszenie

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_dyzury_pielegniarskie.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkursu_ofert_dyzury_pielegniarskie_3_17.pdf


Ogłoszenie

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_TK_2017_wscp.docx
Wyniki konkursu: wyniki_tomografia.pdf


Ogłoszenie

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzur_lekarski_2_17.zip


Ogłoszenie

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: dokumenty konkurs na dyzury pielegniarskie.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkursu_ofert_dyzury_piel_1_2017.pdf


Ogłoszenie opublikowane Wodzisław Śląski dnia 06.03.2017

Ogłoszenie
Załączniki:


Ogłoszenie opublikowane Wodzisław Śląski dnia 09.12.2016

Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_dyzury_pielegniarskie_2017.zip
Wyniki konkursu: wyniki_konkurs_na _zapewnienie_opieki_pielegniarskiej.pdf


Ogłoszenie opublikowane Wodzisław Śląski dnia 22.08.2016

Ogłoszenie
_


UWAGA: zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin: 22.12.2015 r. godzina 14:00, otwarcie ofert: 22.12.2015 r. godzina 14:10


Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_TK_wscp.7z
Przesunięcie terminu składania ofert: przesuniecie_terminu_skladania_ofert.pdf
Wyniki konkursu ofert: wyniki_konkursu_ofert_TK_wscp.pdf
Ogłoszenie
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: SWKO_dyzury_pielegniarki_wscp_5_2015.doc
Wzór umowy: zalacznik_wzor_umowy_dyzury_piel_5_2015_wscp.doc
Formularz oferty: formularz_oferty_dyzury_pielegniarki_wscp_5_2015.doc
Załącznik nr 1 do oferty: Zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty_5_2015_wscp.doc
Załącznik do wzoru umowy: Zalacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_harmonogram_5_2015.doc
Wyniki konkursu: wyniki_konkurs_dyzury_piel_5_2015.pdf


Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618 póź. zm.) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 581 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Nr sprawy 4/2015
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego

1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski tj.:
- Oddział I - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział II – Pulmonologiczny,
- Oddział III - Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej.
Dyżury będą odbywać się w:
- dni robocze od godz. 15.00 do godz. 7.25 dnia następnego (16h 25 min)
- sobota, niedziela, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego (24 h)
- pozostałe dyżury w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie
Dyżury lekarskie w WSCP w Wodzisławiu Śl. ustalane są w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Propozycja dyżurów lekarskich do obsadzenia będzie podawana do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania dyżurów lekarskich.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, w oddziałach i innych komórkach medycznych Udzielającego zamówienie, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienia świadczy usługi w tym zakresie.
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7:25-15:00 w tym wymagamy minimum trzy dni w tygodniu w godzinach pomiędzy 8:00 – 14:00.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc– leczenie tlenem w warunkach domowych (DLT), charakterystyka świadczenia 5.10.00.0000006 tlenoterapia w warunkach domowych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienie świadczy usługi w tym zakresie.
Ponadto w zakres pracy wchodzą w szczególności następujące czynności:
a) systematycznego zapoznawania i wdrażanie zarządzeń, poleceń i komunikatów obowiązujących u Udzielającego zamówienie,
b) kwalifikacja pacjenta do leczenia tlenoterapią w warunkach domowych,
c) badanie lekarskie – przynajmniej raz w kwartale w tym kontrola,
d) całodobowy dostęp dla pacjentów do konsultacji telefonicznej,

Godziny pracy: minimum 6 godzin 30 minut godzin tygodniowo
Świadczenia zdrowotne zlecane będą w rodzaju i liczbie uzależnionej od aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienie.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienie świadczy usługi w tym zakresie.
Ponadto w zakres pracy wchodzą w szczególności następujące czynności:
- systematycznego zapoznawania i wdrażania zarządzeń, poleceń i komunikatów obowiązujących u Udzielającego zamówienie,
Godziny pracy: minimum 3.00 godziny tygodniowo.
Świadczenie zdrowotne zlecane będą w rodzaju i liczbie uzależnionej od aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienie.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: świadczenia opisane w pkt. 1 od 01.09.2015 r. do 31.08.2017r., świadczenia opisane w pkt. 2,3,4 będą wykonywane od 01.10.2015 r. do 31.08.2017 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce „Konkursy”

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 26.08.2015 r. do godz. 14:00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 26.084.2015 r. do godz. 14:00
Nie otwierać przed dn. 26.08.2015 r. godz. 14:15”

Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 26.08.2015 r. o godz. 14:15
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu,
- unieważnienia konkursu bez podania przyczyny


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 581 z późn. zm) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618 póź. zm).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: szczegolowe_warunki_konkursu_dyzury_wscp_4_2015._doc
Wzór umowy: zalacznik_nr_3_wzor_umowy_4_2015._doc
Formularz oferty: zalacznik_nr_1_formularz_oferty_dyzury_wscp_4_2015._doc
Załącznik nr 2 do oferty: Zalacznik_nr_2_do_formularza_oferty_Oswiadczenie_4_2015._doc
Sprostowanie do konkursu nr 4-2015: sprostowanie_do_konkursu_4_2015.pdf
Wyniki konkursu: wyniki_konkurs_ofert_27_08_2015.pdf


Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
Nr sprawy 3/2015

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 z póź. zm.) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

Okres realizacji umowy: od 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce „Konkursy”

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 22.05.2015 r. do godz. 13.45, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury pielęgniarskie”

Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 22.05.2015 r. o godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 581 z póź. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 618 z póź. zm.).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: SWKO_dyzury_pielegniarki_wscp_3_2015.doc
Wzór umowy: zalacznik_wzor_umowy_dyzury_piel_3_2015_wscp.doc
Załącznik nr 1 do wzoru umowy: Zalacznik_nr_1_do_wzoru_umowy_harmonogram_3-2015.doc
Formularz oferty: formularz_oferty_dyzury_pielegniarki_wscp_3_2015.doc
Załącznik nr 1 do formularza oferty: Zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty_3_2015_wscp.doc
Wyniki konkursu 3_2015: wyniki_konkursu_ofert_dyzury_pielegniarskie_3_2015.pdf


Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217z póź. zm.) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Nr sprawy 2/2015

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

1. Zabezpieczenie opieki lekarskiej w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski tj.:
- Oddział I - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział II – Pulmonologiczny,
- Oddział III - Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej.

Dyżury będą odbywać się w:

- dni robocze od godz. 15.00 do godz. 7.25 dnia następnego (16h 25 min)
- sobota, niedziela, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego (24 h)
- pozostałe dyżury w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie

Dyżury lekarskie w WSCP w Wodzisławiu Śl. ustalane są w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym. Propozycja dyżurów lekarskich do obsadzenia będzie podawana do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania dyżurów lekarskich.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, w oddziałach i innych komórkach medycznych Udzielającego zamówienie, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienia świadczy usługi w tym zakresie.
Godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek – 7:25-15:00

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc wraz z koordynowaniem w AOS w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. na rzecz jego pacjentów, przeprowadzanie konsultacji, w tym także dotyczących pacjentów podmiotów leczniczych dla których Udzielający zamówienie świadczy usługi w tym zakresie.
Ponadto w zakres pracy wchodzą w szczególności następujące czynności:
a) odpowiedzialność za harmonogram czasu pracy personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w AOS zgodnie z zawartą umową z NFZ
b) odpowiedzialność za bieżące aktualizowanie danych dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w AOS oraz nieobecności poprzez zgłoszenie do Statystki celem umieszczenia w portalu NFZ
c) systematycznego zapoznawania i wdrażanie zarządzeń, poleceń i komunikatów obowiązujących u Udzielającego zamówienie
d) koordynacja i współpraca z pozostałym personelem przy organizacji ciągłości pacy AOS

Godziny pracy: minimum 16 godzin tygodniowo
Świadczenia zdrowotne zlecane będą w rodzaju i liczbie uzależnionej od aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienie.
Okres realizacji umowy: od 01.05.2015 do 30.04.2017
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce „Konkursy”

Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.04.2015 r. do godz. 10.45, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 10.04.2015 r. do godz. 10.45
Nie otwierać przed dn. 10.04.2015 r. godz. 11.00”

Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 10.04.2015 r. o godz. 11.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu,
- unieważnienia konkursu bez podania przyczyny


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:


Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. przy ul Brackiej 13 ogłasza konkurs na stanowisko:

Przełożonej Pielęgniarek

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Gazeta Prawna pod adresem:

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bracka 13
44 – 300 Wodzisław Śl.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wodzisław Śl. dnia 17.03.2015r.

Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Nr sprawy 1/2015

Przedmiotem konkursu jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi transportu sanitarnego.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

Pakiet nr 1. Transport sanitarny bez opieki medycznej w zakresie:
a) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym podmiocie leczniczym.
b) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego podmiotu leczniczego w celu kontynuowania leczenia,
c) transport chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zleceniodawcy,
d) transport badań do laboratorium

Pakiet nr 2. Transport sanitarny z opieką medyczną (ratownik medyczny/pielęgniarka) w zakresie:
a) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej,
b) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia,
c) transport chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zleceniodawcy,
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na każdy z wyżej wymienionych pakietów (pakiety od 1 do 2)
Transport powinien odbywać się z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PN-EN 1789:2008).

Okres realizacji umowy: 0d 13.01.2015 do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.01.2015 r. do godz. 11.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – transport sanitarny
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 08.01.2015 r. do godz. 11.00
Nie otwierać przed dn. 08.01.2015 r. godz. 11.10”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 08.01.2015 r. o godz. 11.10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu,
- unieważnienia konkursu bez podania przyczyny


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_transport_sanitarny.doc
Wyniki transport sanitarny 2015: wyniki_transport_sanitarny_2015.pdf


Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

konsultacje:

1. onkologiczne
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 30.12.2014 r. do godz. 11.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 30.12.2014 r. do godz. 11.00
Nie otwierać przed dn. 30.12.2014 r. godz. 11.10”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 30.12.2014 r. o godz. 11.10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:


Ogłoszenie

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy 10/2014

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

- badania PET w pakiecie onkologicznym
- badania TK w ramach pakietu onkologicznego
- rezonans magnetyczny w ramach pakietu onkologicznego


Okres realizacji umowy: 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Szpitala , od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.30, lub drogą pocztową do dnia 23.12.2014 r. do godz. 11.00, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
…………………………………
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  Administracja Szpitala w Wodzisławiu Śl. 23.12.2014 r. o godzinie 11:10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest realizacja całości przedmiotu konkursu.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 217).
Załączniki:


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
profilaktyka zdrowotna na rzecz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, która obejmuje w szczególności:

1. przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy: wstępnych, okresowych, kontrolnych;
2. orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy;
3. przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
4. wizytowanie zakładu pracy Zleceniodawcy przez lekarza medycyny pracy celem sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy;
5. udział w zakładowych komisjach BHP;
6. monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka;
7. prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych i wypadków przy pracy.


Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – medycyna pracy
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 23.12.2014 r. do godz. 11.00
Nie otwierać przed dn. 23.12.2014 r. godz. 11.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 23.12.2014r. o godz. 11.40
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów medycznych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.
nr sprawy 9/2014.

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie opieki lekarskiej w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski tj.:
- Oddział I - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział II – Pulmonologiczny,
- Oddział III - Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej.


Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 19.12.2014 r. do godz. 13.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury lekarskie
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 19.12.2014 r. do godz. 13.00
Nie otwierać przed dn. 19.12.2014 r. godz. 13.10”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 19.12.2014 r. o godz. 13.10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:


Ogłoszenie

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy 8/2014

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Badań diagnostycznych – opis zdjęć RTG dla pacjentów posiadających skierowanie na badanie

Okres realizacji umowy: 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Szpitala , od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.30, lub drogą pocztową do dnia 18.12.2014 r. do godz. 13.00, w zaklejonych kopertach z napisem::

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.- opis zdjęć RTG”


Miejsce i termin otwarcia ofert: Administracja Szpitala w Wodzisławiu Śl. 18.12.2014 r. o godzinie 13:10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest realizacja całości przedmiotu konkursu

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 217).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: swko_ opis_zdjec_rtg.pdf
Projekt umowy: projekt_umowa_opis_zdjec_rtg_2015_16.pdf
Wyniki opis rtg: wyniki_opis_rtg.pdf
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja WSCP im. dr A. Pawelca informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w niżej wymienionym konkursie ofert.
Miejsce i termin składania ofert: budynek Administracji Szpitala, do dnia 15.12.2014 r. do godz. 13.30. Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski,
Oferty można składać od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 15.12.2014 r. do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury pielęgniarskie
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 15.12.2014 r. do godz. 13.30
Nie otwierać przed dn. 15.12.2014 r. godz. 13.40”

Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej na potrzeby
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.
nr sprawy 7/2014.

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski


Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.12.2014 r. do godz. 12.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – opieka pielęgniarska
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 09.12.2014 r. do godz. 12.30
Nie otwierać przed dn. 09.12.2014 r. godz. 12.45”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 09.12.2014 r. o godz. 12.45
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 217).
Załączniki:


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie dyżurów medycznych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.
nr sprawy 6/2014.

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie opieki lekarskiej w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski tj.:
- Oddział I - Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- Oddział II – Pulmonologiczny,
- Oddział III - Oddział Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej.


Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl w zakładce Konkursy

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 09.12.2014 r. do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury lekarskie
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 09.12.2014 r. do godz. 13.30
Nie otwierać przed dn. 09.12.2014 r. godz. 13.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 09.12.2014 r. o godz. 13.40
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: szczegolowe_warunki_konkursu_dyzury_wscp.pdf
Wzór umowy: wzor_umowy_dyzury_lekarskie_wscp.pdf
Formularz oferty: formularz_oferty_dyzury_wscp.pdf
Załączniki do oferty: zalacznik_do_formularza_oferty_wscp.pdf
Unieważnienie konkursu dyżury lekarskie: uniewaznienie_konkursu_dyzury_lekarskie.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.
nr sprawy 5/2014.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. Konsultacje stomatologiczne
2. Konsultacje laryngologiczne
3. Konsultacje hematologiczne


dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Badania wykonywane będą w miejscu wskazanym przez Oferenta. Zamawiający zapewnia transport pacjentów do miejsca udzielania świadczeń i z powrotem we własnym zakresie.
Dopuszczamy możliwość przeprowadzenia konsultacji w siedzibie WSCP - w tym wypadku prosimy w cenie konsultacji zawrzeć koszt dojazdu.

Okres realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 22.10.2014 r. do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 22.10.2014 r. do godz. 13.00
Nie otwierać przed dn. 22.10.2014 r. godz. 13.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 22.10.2014 r. o godz. 13.40
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc informuje, że zmianie ulega przedmiot konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji stomatologicznych, hematologicznych, laryngologicznych. Z przedmiotu konkursu wykreśla się konsultacje laryngologiczne. Prosimy o nie uwzględnianie w wycenie ww. konsultacji. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2– formularz cenowy.

Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KO_Szczegolowe_warunki_konsultacje_5.pdf
Zał. nr 1 - oferta konsultacje: KO_zal1_oferta_konsultacje_5.pdf
Zał. nr 2 - formularz cenowy konsultacje: KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje_5.pdf
Zał. nr 3 - oświadczenie konsultacje: KO_zal3_oswiadczenie_konsultacje_5.pdf
Zał. nr 4 - wzór umowy konsultacje: KO_Zalacznik_Nr_4_wzor_umowy_5.pdf
Zał. nr 2 - formularz cenowy konsultacje 5 poprawiony: KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje_5_poprawiony.pdf
Sprostowanie do Konkursu Ofert nr 5: sprostowanie_do_KO_nr_5.pdf
Wyniki Konkursu Ofert konsultacje 5_2014: wyniki_konsultacje_KO_5_2014.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.
nr sprawy 4/2014.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. Konsultacje stomatologiczne
2. Konsultacje ginekologiczne
3. Konsultacje dermatologiczne
4. Konsultacje psychiatryczne


dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia, w dni świąteczne i wolne od pracy, również w trybie „cito”. Badania wykonywane będą w miejscu wskazanym przez Oferenta. Zamawiający zapewnia transport pacjentów do miejsca udzielania świadczeń i z powrotem we własnym zakresie.
Dopuszczamy możliwość przeprowadzenia konsultacji w siedzibie WSCP - w tym wypadku prosimy w cenie konsultacji zawrzeć koszt dojazdu.

Okres realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 31.07.2014 r. do godz. 10.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 31.07.2014 r. do godz. 10.00
Nie otwierać przed dn. 31.07.2014 r. godz. 10.15”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 31.07.2014 r. o godz. 10.15
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KO_szczegolowe_warunki_konkursu_konsultacje _4_2014.pdf
Zał. nr 1 - oferta konsultacje: KO_zal1_oferta_konsultacje_4_2014.pdf
Zał. nr 2 - formularz cenowy konsultacje: KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje_4_2014.pdf
Zał. nr 3 - oświadczenie konsultacje: KO_zal3_oswiadczenie_konsultacje_4_2014.pdf
Zał. nr 4 - wzór umowy konsultacje: KO_Zalacznik_Nr_4_wzor_umowy_4_2014.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_KO_4_2014.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedz_na_pytanie_konkurs_29_07.pdf
Wyniki konkursu konsultacje 4-2014: wyniki_konsultacje_4_2014.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. Konsultacje urazowo-ortopedyczne
2. Konsultacje stomatologiczne
3. Konsultacje ginekologiczne
4. Konsultacje dermatologiczne
5. Konsultacje psychiatryczne
6. Konsultacje urologiczne
7. Konsultacje neurologiczne (z możliwością TK głowy i Rezonansu magnetycznego)


dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Zamawiający wymaga aby usługa wykonywana była całodobowo, niezależnie od dnia tygodnia, w dni świąteczne i wolne od pracy, również w trybie „cito”. Badania wykonywane będą w miejscu wskazanym przez Oferenta. Zamawiający zapewnia transport pacjentów do miejsca udzielania świadczeń i z powrotem we własnym zakresie.

Okres realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.07.2014 r. do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 08.07.2014 r. do godz. 13.30
Nie otwierać przed dn. 08.07.2014 r. godz. 13.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 08.07.2014 r. o godz. 13.40
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KO_Szczegolowe_warunki_konsultacje_lipiec.pdf
KO zal1 oferta konsultacje lipiec: KO_zal1_oferta_konsultacje_lipiec.pdf
KO zal2 formularz cenowy konsultacje lipiec: KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje_lipiec.pdf
KO zal3 oświadczenie konsultacje lipiec: KO_zal3_oswiadczenie_konsultacje_lipiec.pdf
KO zal4 wzór umowy konsultacje lipiec: KO_zal4_wzor_umowy_konsultacje_lipiec.pdf
Odpowiedzi konkurs ofert: odpowiedz_konkurs_ofert.pdf
Odpowiedź na pytanie konkurs ofert 2: odpowiedz_na_pytanie_konkurs_2.pdf
Wyniki konkursu 21_07_2014: wyniki_konkursu_21_07_2014.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
Usługi pielęgniarskie


Okres realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 11.04.2014 r. do godz. 13.30, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi pielęgniarskie
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 11.04.2014 r. do godz. 13.30
Nie otwierać przed dn. 11.04.2014 r. godz. 13.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert:  budynek Administracji Szpitala, dn. 11.04.2014 r. o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KO_Szczegolowe_warunki_pielegniarki.doc
KO zał1 formularz ofertowo-cenowy pielęgniarki: KO_zal1_formularz_ofertowo-cenowy_pielegniarki.doc
KO zał2 oświadczenie pielęgniarki: KO_zal2_oswiadczenie_pielegniarki.doc
KO zał3 wzór umowy na wykonanie usług pielęg: KO_zal3_wzor_umowy_na_wykonanie_uslug_pieleg.doc
Wyniki usługi pielęgniarskie KO: wyniki_uslugi_pielegniarskie_KO.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
konsultacje:
 • 1. kardiologiczne (w tym badania: a) Holter, b) test wysiłkowy, c) UKG),
 • 2. laryngologiczne,
 • 3. okulistyczne,
 • 4. neurologiczne,

dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 10.02.2014 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 10.02.2014 r. do godz. 12.00
Nie otwierać przed dn. 10.02.2014 r. godz. 13.30”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 10.02.2014r. o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: 3_KO_Szczegolowe_warunki_konsultacje.doc
4_KO_zał1 oferta konsultacje: 4_KO_zal1_oferta_konsultacje.doc
5_KO_zał2 formularz cenowy konsultacje: 5_KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje.doc
6_KO_zał3 oświadczenie konsultacje: 6_KO_zal3_oswiadczenie_konsultacje.doc
7_KO_zał4 wzór umowy konsultacje: 7_KO_zal4_wzor_umowy_konsultacje.doc
Wyjaśnienia konsultacje 05_02_2014: wyjasnienia_konsultacje_05_02_2014.doc
Wyniki Konsultacje KO_1_2014: wyniki_konsultacje_KO_1_2014.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w rodzaju:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni specjalistycznej w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim:
 • badania lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
 • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie ustalonym w ustawie,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • wykonywanie badań profilaktycznych,

dla pacjentów Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
zgodnie z harmonogramem pracy poradni:

PONIEDZIAŁEK – 15.00-20.00
WTOREK – 8.00-15.00
ŚRODA – 7.00-16.00
CZWARTEK – 12.00-19.00
PIĄTEK – 7.00-15.00

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu pracy poradni w trakcie realizacji umowy. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni przez konkretnego Oferenta ( w tym m.in. godziny udzielania świadczeń zdrowotnych) zostaną ustalone indywidualnie po rozstrzygnięciu warunków konkursu.
Realizacja ww. usług medycznych dotyczyć będzie potrzeb Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Zarządzenie Nr 81/2011/DSOZ z dnia 4 listopada 2011 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111 poz. 653 z późn. zm.).

Okres realizacji umowy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – poradnia
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 23.12.2013 r. do godz. 12.00
Nie otwierać przed dn. 23.12.2013 r. godz. 12.30”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 23.12.2013r. o godz. 12.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: KM_Szczegolowe_warunki_poradnia.doc
Konkurs ofert ogłoszenie: KM_konkurs_ofert_ogloszenie_poradnia.doc
KM_zał1 oferta poradnia: KM_zal1_oferta_poradnia.doc
KM_zał2 formularz cenowy poradnia: KM_zal2_formularz_cenowy_poradnia.doc
KM_zał3 oświadczenie poradnia: KM_zal3_oswiadczenie_poradnia.doc
KM_zał4 wzór umowy poradnia: KM_zal4_wzor_umowy_poradnia.doc
Ogłoszenie wyników konkurs ofert poradnia: ogloszenie_wynikow_konkurs_ofert_poradnia.pdf


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
profilaktyka zdrowotna na rzecz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, która obejmuje w szczególności:
 • 1. przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy: wstępnych, okresowych, kontrolnych;
 • 2. orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy;
 • 3. przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • 4. wizytowanie zakładu pracy Zleceniodawcy przez lekarza medycyny pracy celem sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy;
 • 5. udział w zakładowych komisjach BHP;
 • 6. monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka;
 • 7. prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Okres realizacji umowy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – medycyna pracy
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 23.12.2013 r. do godz. 12.00
Nie otwierać przed dn. 23.12.2013 r. godz. 14.00”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 23.12.2013r. o godz. 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: MP_Szczegolowe_warunki_medycyna_pracy.doc
Konkurs ofert ogłoszenie: MP_konkurs_ofert_ogloszenie_medycyna_pracy.doc
MP_zał1 oferta medycyna pracy: MP_zal1_oferta_medycyna_pracy.doc
MP_zał2 formularz cenowy medycyna pracy: MP_zal2_formularz_cenowy_medycyna_pracy.doc
MP_zał3 oświadczenie medycyna pracy: MP_zal3_oswiadczenie_medycyna_pracy.doc
MP_zał4 wzór umowy medycyna pracy: MP_zal4_wzor_umowy_medycyna_pracy.doc
Ogłoszenie wyników konkursu: ogloszenie_wynikow_konkurs_ofert_medycyna_pracy_2014.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi transportu sanitarnego.
Przedmiot zamówienia będzie obejmował:

1. Transport sanitarny bez opieki medycznej w zakresie:
 • a) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym podmiocie leczniczym.
 • b) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego podmiotu leczniczego w celu kontynuowania leczenia,
 • c) transport chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zleceniodawcy,

2. Transport sanitarny z opieką medyczną( ratownik medyczny/pielęgniarka lub lekarz lekarz) w zakresie:
 • a) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej,
 • b) przewóz chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia,
 • c) transport chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zleceniodawcy,

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na każdy z wyżej wymienionych pakietów (pakiety od 1 do 2)
Transport powinien odbywać się z wyposażeniem określonym w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PN-EN 1789:2008).

Okres realizacji umowy: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – transport sanitarny
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 23.12.2013 r. do godz. 13.30
Nie otwierać przed dn. 23.12.2013 r. godz. 13.40”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 23.12.2013r. o godz. 13.40
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: SZCZEGOLOWE_WARUNKI_KONKURSU_karetki_2014.doc
Konkurs ofert ogłoszenie: KT_konkurs_ofert_ogloszenie_transport.doc
Wyjaśnienia transport 19_12_2013: wyjasnienia_transport_19_12_2013.doc
Ogłoszenie wyników konkursu: ogloszenie_wynikow_konkurs_ofert_transport_sanitarny_2014.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
porady dla dzieci w Poradni Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 20.12.2013 r. do godz. 13.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – porady dla dzieci
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 20.12.2013 r. do godz. 13.00
Nie otwierać przed dn. 20.12.2013 r. godz. 13.10”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 20.12.2013r. o godz. 13.10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_porady_dla_dzieci_2014.7z
Konkurs ofert ogłoszenie: konkurs_ofert_ogloszenie_porady_dla_dzieci.doc
Ogłoszenie wyników konkursu ofert: ogloszenie_wynikow_konkursu_ofert_porady_dla_dzieci_2014.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
konsultacje:

1. kardiologiczne (w tym badania: a) Holter, b) test wysiłkowy, c)UKG)
2. laryngologiczne
3. okulistyczne
4. onkologiczne
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 23.12.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 23.12.2013 r. do godz. 12.00
Nie otwierać przed dn. 23.12.2013 r. godz. 13.30”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 23.12.2013r. o godz. 13.30
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty w szczególności, gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki konsultacje: KO_Szczegolowe_warunki_konsultacje.doc
KO Konkurs ofert ogłoszenie konsultacje: KO_konkurs_ofert_ogloszenie_konsultacje.doc
KO zał1 oferta konsultacje: KO_zal1_oferta_konsultacje.doc
KO zał2 formularz cenowy konsultacje: KO_zal2_formularz_cenowy_konsultacje.doc
KO zał3 oswiadczenie konsultacje: KO_zal3_oswiadczenie_konsultacje.doc
KO zał4 wzor umowy konsultacje: KO_zal4_wzor_umowy_konsultacje.doc
Wyjaśnienia konsultacje 19_12_2013: wyjasnienia_konsultacje_19_12_2013.doc
Ogłoszenie wyników konkursu: ogloszenie_wynikow_konkurs_ofert_konsultacje_2014.doc
Sprostowanie wyników: sprostowanie_wynikow_KO_5_2013.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
porady dla dzieci w Poradni Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Okres realizacji umowy: od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r.
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

Miejsce i termin składania ofert:Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 08.07.2013 r. do godz. 11.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – porady dla dzieci
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 08.07.2013 r. do godz. 11.00
Nie otwierać przed dn. 08.07.2013 r. godz. 11.10”


Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 08.07.2013r. o godz. 11.10
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
- wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
- wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Załączniki:
Szczegółowe warunki porady dla dzieci: Szczegolowe_warunki_porady_dla_dzieci.doc
Zał1 oferta: zal1_oferta.doc
Zał2 formularz cenowy: zal2_formularz_cenowy.doc
Zał3 oświadczenie: zal3_oswiadczenie.doc
Zał4 wzór umowy porady dla dzieci: zal4_wzor_umowy_porady_dla_dzieci.doc
Ogłoszenie wyników konkurs ofert ogłoszenie porady dla dzieci: ogloszenie_wynikow_konkurs_ofert_ogloszenie_porady_dla_dzieci.doc


Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
konsultacje:
 • kardiologiczne
 • laryngologiczne
 • okulistyczne


 • dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

  Okres realizacji umowy: od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
  Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

  Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 14.06.2013 r. do godz. 13.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

  „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacje
  Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 14.06.2013 r. do godz. 13.00
  Nie otwierać przed dn. 14.06.2013 r. godz. 13.15”


  Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 14.06.2013r. o godz. 13.15
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
  - wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
  - wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

  Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
  Załączniki:
  Szczegółowe warunki konsultacje: Szczegolowe_warunki_konsultacje.doc
  Zał1 oferta konsultacje: zal1_oferta_konsultacje.doc
  Zał2 formularz cenowy konsultacje: zal2_formularz_cenowy_konsultacje.doc
  Zał3 oświadczenie konsultacje: zal3_oswiadczenie_konsultacje.doc
  Zał4 wzór umowy konsultacje: zal4_wzor_umowy_konsultacje.doc
  Wyjaśnienia_10_06_2013: wyjasnienia_10_06_2013.doc
  Unieważnienie konkursu ofert konsultacje: uniewaznienie_konkursu_ofert_konsultacje.doc


  Ogłoszenie
  konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim


  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13,
  działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

  Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:
  hemodializy w ostrej niewydolności nerek
  dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

  Okres realizacji umowy: od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.
  Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej: www.wscp.wodzislaw.pl

  Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 lub drogą pocztową do dnia 14.06.2013 r. do godz. 12.00, w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

  „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 14.06.2013 r. do godz. 12.00
  Nie otwierać przed dn. 14.06.2013 r. godz. 12.15”


  Miejsce i termin otwarcia ofert: budynek Administracji Szpitala, dn. 14.06.2013r. o godz. 12.15
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
  - wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania,
  - wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.


  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

  Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 217) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
  Załączniki:
  Szczegółowe warunki hemodializy: Szczegolowe_warunki_hemodializy.doc
  Zał1 oferta hemodializy: zal1_oferta_hemodializy.doc
  Zał2 formularz cenowy hemodializy: zal2_formularz_cenowy_hemodializy.doc
  Zał3 oświadczenie hemodializy: zal3_oswiadczenie_hemodializy.doc
  Zał4 wzór umowy hemodializy: zal4_wzor_umowy_hemodializy.doc
  Wyjaśnienia_12_06_2013: wyjasnienia_12_06_2013.doc
  Unieważnienie konkursu ofert hemodializy: uniewaznienie_konkursu_ofert_hemodializy.doc


  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13
  44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146
  ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
  ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń
  dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
  im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.
  Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  1. konsultacji specjalistycznych:
  a) laryngologicznych,
  b) okulistycznych,


  dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
  im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.

  Okres realizacji umowy – 1.03.2013r. Do 31.12.2014 r.
  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Ogłoszenie konkursu: ogloszenie_konsultacje.pdf
  Szczegółowe warunki konkursu: szczegolowe_warunki_konkursu.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowy_konsultacje_ponowna.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowy_konsultacje_ponowna.doc
  Unieważnienie konsultacje specjalistyczne: uniewaznienie_konsultacje_specjalistyczne.pdf


  44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust.
  1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs
  ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń dla pacjentów Wojewódzkiego
  Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.
  Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  1. Konsultacji kardiologicznych.
  2. Badań kardiologicznych:
  a) test wysiłkowy
  b) holter
  c) UKG


  dla pacjentów posiadających skierowanie na badanie

  Okres realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.
  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Ogłoszenie konkursu: ogloszenie.pdf
  Szczegółowe warunki konkursu: szczegolowe_warunki_konkurs_konsultacje.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowy_kardiolog.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowy_kardiolog.doc
  Wyjaśnienia do konkursu: wyjasnienia_do_konkursu.pdf
  Unieważnienie konkursu ofert: uniewaznienie_konkursu_ofert_kardiolog.pdf


  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13
  44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust.
  1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs
  ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych
  w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13,
  44-300 Wodzisław Śl.
  Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  1. Badań diagnostycznych – opis zdjęć RTG


  dla pacjentów posiadających skierowanie na badanie

  Okres realizacji umowy – 1.02.2013r. do 31.12.2014 r.
  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Ogłoszenie konkursu: ogloszenie_konkurs_opis_zdjec_RTG.pdf
  Szczegółowe warunki konkursu: konkurs_ofert_opis_zdjec_RTG.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowa.pdf
  Projekt umowy: projekt_umowa.doc
  Ogłoszenie wyników RTG: ogloszenie_wynikow_RTG.pdf


  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13
  44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146
  ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
  ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania na udzielanie świadczeń
  dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
  im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.
  Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  1. konsultacji specjalistycznych:
  • onkologicznych,
  • neurologicznych,
  • laryngologicznych
  • okulistycznych
  • preparatów cytologicznych.

  dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc
  im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl.

  Okres realizacji umowy – 1.02.2013r. Do 31.12.2014 r.
  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Szczegółowe warunki konkursu: szczegolowe-warunki_konkurs_konsultacje.pdf
  Projekt umowy: umowa-2012r_konsultacje.doc
  Ogłoszenie konkursu: ogloszenie_konsultacje.pdf
  Ogłoszenie wyników konsultacje: ogloszenie_wynikow_konsultacje.pdf
  Unieważnienie konsultacje.pdf: uniewaznienie_konsultacje.pdf


  Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim , ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) w związku z art. 146 ust. 1 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.


  Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług medycznych w rodzaju:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy:
  - konsultacje specjalistyczne: pulmonologiczne

  Okres realizacji umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.


  Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Dziale Zamówień Publicznych w Wodzisławiu Śląskim od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14:30 oraz na stronie internetowej : www.wscp.wodzislaw.pl
  Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim do 19.12.2012r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach z napisem:
  „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śl.”


  Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2012r. o godzinie 13:00 w Administracji Zleceniodawcy.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość:
  - wyboru ograniczonej ilości ofert spośród złożonych ofert spełniających warunki konkursu.

  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
  Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 152, 153 oraz 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Szczegółowe warunki konkursu: Szczegółowe warunki konkursu.pdf
  Projekt umowy: Projekt umowy.pdf
  Ogłoszenie wyników konkursu: Ogłoszenie wyników.pdf


  Konkurs ofert na świadczenie usług  w zakresie
   badań diagnostycznych – tomografia komputerowa dla pacjentów
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich  składania  na udzielanie świadczeń zdrowotnych .


  Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie
    badań diagnostycznych – tomografia komputerowa dla pacjentów
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Szczegółowe warunki konkursu: Szczegółowe warunki konkursu.doc
  Projekt umowy: Projekt umowy.doc
  Zmiana warunków konkursu: Zmiana warunków 1.doc
  Wyjaśnienia: wyjaśnienia.pdf
  Wyjaśnienia 2: wyjaśnienia2.pdf
  Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników.pdf


  Konkurs ofert na świadczenie usług  w zakresie  transportu sanitarnego
  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13   44-300 Wodzisław Śl. działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 146 ust. 1i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich  składania  na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


  Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.  Dyrektor
  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
  im. dr A. Pawelca
  w Wodzisławiu Śląskim
  Lek. med. Weronika Lach – Witych

  Załączniki:
  Szczegółowe warunki konkursu: Szczegółowe warunki konkursu.PDF
  Zmiana warunków konkursu: Zmiana_warunków.doc
  Wyjaśnienia: Wyjaśnienia2.doc
  Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników.pdf